Ons doel is ‘Zorgen dat, in plaats van zorgen voor’.

Bij chronische ziekten is zelfmanagement heel belangrijk. Dit betekent dat de behandeling van de ziekte niet alleen in het ziekenhuis plaatsvindt, maar zich steeds meer afspeelt in de thuissituatie van het kind. Dit vraagt veel van kind en gezin; een leven lang, 24 uur per dag.

4kids2tell is een organisatie en concept (inclusief instructies, leermiddelen, instrumenten) waarbij medisch-technische handelingen, pedagogische begeleiding en coaching, worden ingezet rondom kinderen met diabetes en het gezin, om te zorgen dat zelfmanagement wordt vergroot. Onze begeleiding is gericht op het kunnen omgaan door het kind en door het gezin met de diabetes van het kind, met de medisch technische handelingen en de effecten hiervan op de ontwikkeling en opvoeding van het kind. Dit alles om kinderen en hun ouders in hun kracht te zetten, zodat zij beter in staat zijn om de diabetes te integreren in hun dagelijkse leven (o.a therapietrouw, goede bloedglucoses, etc). Wij zorgen ervoor dat kinderen en ouders het zelf kunnen en dat de zorg voor het gezin (bijvoorbeeld door continue inzet van de Thuiszorgorganisatie) kan worden geminimaliseerd.

Wij zorgen ervoor dat de kwaliteit van leven van het kind (van 0 tot 20 jaar) en het gezin wordt bevorderd en daardoor de kans op complicaties en/of psychosociale problemen wordt voorkomen.

Meer weten wat 4kids2tell voor jou kan betekenen, neem dan contact met ons op contact.