Geen enkele situatie is hetzelfde. Elke situatie vergt een eigen aanpak.

Om maatwerk te kunnen leveren wordt er methodisch gewerkt op basis van de regulatieve cyclus:

Stap 1: Waarnemen, signaleren en informatie verzamelen (gesprekken, observeren, onderzoeken).

Na aanmelding vanuit de Diabetescentra volgt een intake gesprek om de ervaren probleemsituatie met betrokkenen helder te krijgen en na te gaan of 4kids2tell hierin iets kan betekenen. Daarna wordt met elkaar besproken hoe, waar en wanneer de medewerker van 4kids2tell informatie gaat verzamelen. Hierbij valt te denken aan persoonlijke gesprekken met alle betrokkenen, observaties binnen het gezin of op school en het doornemen van reeds aangelegde dossiers.

Stap 2: Begrijpen; alle informatie analyseren en factoren wegen. Benoemen van behoeften en handelingsvragen.

De medewerker van 4kids2tell gaat aan de slag met het analyseren en verbinden van alle verzamelde informatie vanuit de diverse perspectieven (met behulp van het Meervoudig Risico model en het balansmodel van Bakker). Tussentijds kan dit wellicht nog leiden tot extra, aanvullende gesprekken en observaties.

Stap 3: Plannen; aanpak formuleren, concrete afspraken maken.

De inzichten n.a.v. de analyse worden besproken met alle betrokkenen en met elkaar wordt besloten met welke doelstellingen men aan de slag gaat. Deze doelstellingen worden zo concreet mogelijk uitgewerkt in actiepunten, geduid per persoon, in de situatie, in een tijdspad.

Stap 4: Realiseren; uitvoeren, interventies.

Binnen een vastgestelde tijd werken betrokkenen aan de vastgestelde actiepunten. Zelfstandig of met behulp van coaching door de medewerker van 4kids2tell.

Stap 5: Evalueren; resultaten waarnemen.

Er wordt zoveel mogelijk uitgegaan van een kortdurend traject, waarbij de regie in handen van de betrokkenen blijft en betrokkenen snel in hun eigen kracht komen door juiste kennis, competenties en vaardigheden. Na een periode van 12-16 weken na het vaststellen van plan van aanpak, wordt het plan geƫvalueerd en aangepast of afgerond.