4kids2tell is ervan overtuigd dat de inzet van medisch pedagogische begeleiding/coaching binnen gezinnen werkt om het kind achter de chronische ziekte te bereiken. 4kids2tell speelt in op deze behoefte door in de thuissituatie deze specifieke medisch pedagogische begeleiding te bieden, in samenwerking en afstemming met het kind en de ouders, de behandelend kinderarts en kinderdiabetesverpleegkundige en zo nodig met andere professionals.

De medisch pedagogische begeleiding kan bestaan uit:

  • Het kind (of ouders of leerkrachten) helpen bij het overwinnen van prikangst.
  • Het kind coachen bij het uitvoeren van de medisch-technische handelingen.
  • Ouders zelfvertrouwen geven bij het omgaan met hypo’s en hypers.
  • Het individueel coachen van het kind met diabetes, ouders, brusjes (broertjes en zusjes).
  • Voorlichting en ondersteuning op de Peuterspeelzaal, Kinderdagverblijf, Basis- en
    Voortgezet onderwijs, Sport/vrije tijdsbesteding.
  • Praktische opvoedondersteuning, o.a. door middel van Video Home training, het aanbieden en inzetten van begeleidend materiaal, specifiek gericht op diabetes.

De 4kids2tell aanpak heeft inmiddels bewezen dat deze aanpak acute en chronische complicaties kan voorkomen. Meer weten over wat 4kids2tell voor jou kan betekenen en wat het oplevert? Zie ‘Resultaten’.